Reproduktory coby součást reprosoustavy pracují na bázi jako měřič elektrických signálů na akustické signály. Z tohoto důvody i velmi často bývají nazývány jako elektro-akustické měniče. Existuje několik druhů reproduktorů, jenž se od sebe liší na základě principu jejich přeměny elektrické energie v mechanickou, tj. v konečném výsledku na zvuk. Pro domácí užití se nejčastěji právě volí elektrodynamické a elektrostatické reproduktory.
zvukové zařízení
Elektrodynamické reproduktory

Do této kategorie či typu náleží takřka veškeré domácí reprosoustavy, které se nachází v domácnosti, ať už se jedná o obývací pokoj či coby doplněk k počítači apod. Tyto reproduktory pracují na principu kmitací cívky v magnetickém poli trvalého magnetu.

Membrány měničů u této varianty reproduktorů jsou především vyrobeny z papíru, kevlarových či uhlíkových vláken. V reálu jsou rozlišovány tři typy reproduktorových měničů. Vysokotónový měnič plní funkci postarání se o reprodukci vysoké frekvence a disponuje současně nejmenším průměrem. Oproti tomu středotónový měnič se podílí na reprodukci středů, tj. frekvence od stovky až po tisíce hertzů. A hlubokotónový měnič neboli basák zajišťuje reprodukci nejnižších kmitočtů, tj. v desítkách až stovkách hertzů.
reproduktory
Elektrostatické reproduktory

Sice se dnes už používají méně, ale stále si drží své příznivce. Je tomu tak hned z mnoha důvodů. Tento druh reproduktoru funguje na tezi velmi tenké membrány mající vodivou vrstvu. Její umístění je mezi dvěma elektrodami, které převážně jsou kovové. Mezi zásadní nevýhodu těchto reproduktorů náleží jejich značná plocha. Nicméně novější modely jsou důkazem, že jestliže se sloučí výhody aktivního elektrodynamického hlubokotónového reproduktoru s menší plochou elektrostatického měniče pro středové a výškové pásmo, může to přinést naopak jisté klady.

Nicméně mezi negativní stránku elektrostatických reproduktorů bezpochyby náleží i nutnost poměrně vysokého polarizačního proudu mezi elektrodami. Na bázi elektrostatických měničů jsou vyráběna i sluchátka.

Nutno zmínit, že elektrostaty jsou typické ojedinělou reprodukcí středního pásma a výšek, která zní naprosto jinak, než je tomu zvykem u běžných elektrodynamických reprosoustav.