Co je podnikání?

Co že to podnikání je? Jde vlastně o činnost, kterou opakujeme a slouží nám za účelem dosažení zisku. Podnikat může jak právnická, tak fyzická osoba, která podniká formou živnostenského listu nebo výpisu ze živnostenského rejstříku. Právnická osoba zase na základě živnostenského listu. Naopak osoby, které zakládají firmu, musí sepsat společenskou smlouvu.
Sepsání společenské smlouvy

Druhy podnikání

Prvním druhem podnikání, o kterém se tu zmíním je koncesované. Jde o podnikání, na které je potřeba mít povolení. Jedná se především o činnosti, které se vztahují k manipulaci se zbraněmi, střelivem nebo například s výbušninami.
Dalším druhem je ohlašovací podnikání. Toto podnikání je většinou podmíněno odbornou způsobilostí. To ale není pravidlem. Nejdůležitější je, ohlásit se na živnostenském úřadě a zaplatit poplatek. Poté už se stáváte podnikatelem a jak s tím naložíte je jen na vás.
Jediným poddruhem, kdy není potřeba odborné způsobilosti je tzv. volná živnost. Mezi volné živnosti patří například ochrana rostlin a ošetřování rostlin, činnost odborného lesního hospodáře, lesnictví a myslivost nebo například zemědělství. Patří sem vlastně všechny činnosti, které nejsou vypsány v živnostenském zákoně.
růst výdělku

Výhody podnikání

Obrovskou výhodou podnikání je to, že máme možnost rozvrhnout si čas podle sebe. Nejsme tudíž vázáni na pevnou pracovní dobu. Další odměnou toho, být podnikatel také znamená, že když je podnikatel nemocný, tak má více méně práci jistou. Přece jen, nemusí se zpovídat nadřízenému, prostě si udělá pár dní volna a nikdo mu na to nemůže nic říct.
Samozřejmě to, že člověk bude mít čas naplánovaný podle sebe, je jen jedna z odměn vlastního podnikání. Hlavní výhodou jsou samozřejmě peníze. Podnikání nabízí velkou možnost výdělku, ale není to tak jednoduché jako v zaměstnání, kdy v podstatě vyměňujeme svůj čas za peníze. V tomto ohledu je bohužel podnikání celkem nejistý zdroj výdělku. Člověk si nejdříve musí „udělat jméno“, aby byli příjmy jisté.
Když se budeme bavit o podnikání, které se již rozjíždí a podnikatel už není na vše sám, je tu další výhoda. Chce to najmout další lidi. To je nejen krok k ušetření vlastního času, ale také můžete vydělávat mnohem více než kdyby práci musel dělat člověk sám. V tomto ohledu se také dá použít rčení „neusnout na vavřínech“ a pořádně využít situace.

4.7/5 - (4 votes)