Vlastnit firmu se zaměstnanci znamená dodržovat zákoník práce. Z něj vyplývá jak zaměstnavateli, tak zaměstnancům řada práv, ale hlavně povinností.

Každý zaměstnanec firmy musí projít školeními. Jednak je to školení bezpečnosti práce. Koná se v pravidelných intervalech, nestačí proškolit zaměstnance jen při nástupu do zaměstnání. Toto školení zahrnuje jak všeobecná pravidla ohledně bezpečnosti, která se týkají používání elektrických zařízení či školení ohledně první pomoci, ale zaměřeno i na konkrétní zaměření firmy a na konkrétní pracoviště. Může se jednat o práce ve výškách, práce s nebezpečnými, toxickými nebo výbušnými látkami apod. Součástí tohoto školení bývá i protipožární školení, které je opět zaměřeno na konkrétní situace, které ve firmě mohou nastat. O provedení školení musí být pečlivě vedené záznamy.

bezpečnost

Zvláštním školením bývá školení řidičů https://www.autoskolaholesovice.cz/skoleni-ridicu/, které může, ale nemusí být provedeno ve firmě. Může se také odehrávat přímo v autoškole, která má na takovéto školení oprávnění. Školení řidičů se týká jak těch, co budou jen občas řídit služební auta, tak těch, kteří jezdí denně s kamiónem či jiným autem. Toto školení je stejně jako při získávání řidičského průkazu ukončené testem, který musí účastník školení splnit na daný počet bodů. Pokud testem neprojde, nemůže dále řídit auto, musí test opakovat.

jeřáb

Zaměstnanci jsou také povinni procházet zdravotními prohlídkami. Je to povinnost, ale i právo, protože při těchto prohlídkách se lékař zaměřuje hlavně na nemoci z povolání, které se takto dají odhalit v počátečních stádiích a dá se zabránit rozvinutí některých závažných onemocnění.

Mít ve firmě zaměstnance, to není jen vyžadovat od nich dokonale odvedenou práci a zaplatit jim za to, musíte se starat i o jejich bezpečí a zdraví. A nejen proto, že vám to přikazuje zákoník práce.