Nezaměstnanost se v České republice v prosinci roku 2020 zvýšila, ale přesto se Úřadům práce americka-nebankovni-hypoteka.cz České republiky (ÚP ČR) daří umisťovat nezaměstnané na pracovním trhu.

přijímací pohovor

K podpoře regionální politiky slouží již pár let příspěvek na dojížďku a na přestěhování, jen o něm moc lidí neví. Jestliže jste delší dobu registrování na ÚP ČR jako uchazeči o zaměstnání, vyptejte se úředníků na podmínky přiznání obou výše uvedených dávek. Je škoda, abyste při nalezení zaměstnání o ně přišli, pokud by vám na ně vznikl nárok, byť jen na jednu.

Žádost na podporu regionální mobility, jednodušeji řečeno na příspěvek na dopravu do zaměstnání anebo zlidovělo pojmenování na dojížďku, musí podat nezaměstnaný ještě v době, kdy je veden na úřadu práce. Nárok na přiznání vzniká tehdy, když je veden v evidenci déle než pět měsíců a má sjednaný nový pracovní poměr na dobu delší než šest měsíců a bude dojíždět do práce mimo obec, kde bydlí. Minimum je deset kilometrů. Dávka je odstupňována pode vzdálenosti a poskytuje se od 1 000 do 3 500 Kč po dobu maximálně dvanácti měsíců. Stát předpokládá, že za tuto dobu si najdete džob v obci, kde bydlíte nebo se za ním přestěhujete.

krabice stěhování

A kvůli přestěhování za prací nabízí stát další podporu, která pomáhá k větší mobilitě nezaměstnaných a je o ni značný zájem, a to příspěvek na přestěhování. Jedná se o jednorázovou dávku ve výši 50 000 Kč, který může být přiznaný v případě, že vzdušná vzdálenost při přestěhování je padesát kilometrů a žadatel musí být v evidenci ÚP ČR déle než pět měsíců. Jak příspěvek na dojížďku, tak i na přestěhování platí pouze na území České republiky.

Podmínek pro přiznání obou dávek je více, určitě se na vše úředníků vyptejte. Mají povinnost vás informovat o všem, co je potřeba a co všechno si připravit s sebou, abyste dávek dosáhli.