Kromě houbových chorob vaši práci a její výsledek ohrožují živočišní škůdci. Je jich hodně a neustále přibývají z jiných zemí s měnícím se klimatem planety. Které bychom měli znát?

Měkkýši

Zde jsou za škůdce považováni především slimáci, kteří se neustále množí, škodí žirem nejen na mladých rostlinách, ale i na listech, květech, stoncích a hlízách. Hubí se přípravky, které již smějí naštěstí přijít do styku s pěstovanými rostlinami a nejsou ani škodlivé pro domácí zvířectvo.lezoucí slimák.jpg

Červi

Patří sem především haďátka, ty se jednoduše rozlišují podle toho, kterou část rostliny napadají, například na kořenová, listová a stonková. Jsou to vnitřní paraziti rostlin a škodí především svými výměšky jícnových žláz. Málo se ví, že vyvolávají kadeřavost rostlin, jejich bradavičnatost a nádorovitost s výsledkem, že postupně odumírají napadené části rostlin. Navíc mají pokožku velmi odolnou proti pronikání cizích látek, z tohoto důvodu možnosti chemické ochrany jsou velmi omezené.housenky útočí.jpg

Členovci

Ochrana rostlin je spojená se znalostí členovců, aby mohla být použitá správná aplikace na jejich hubení. Zemědělská výroba se bez chemické ochrany proti živočišným škůdcům neobejde. Používají se i feromonové lapače, které jsou určené pro signalizaci náletů obalečů. Jedná se o drobné motýlky, jejichž housenky jsou zodpovědné právě za červivostí plodů. A co jich je! Můžeme zde vyjmenovat obaleče zimolezového, východního a trnkového, tito škůdci se živí plody i listy dřevin. Další z obalečů, švestkový, škodí nejen na švestkách, ale také i na meruňkách a broskvoních a jablečný obaleč, ten napadá vše. Podle svého pojmenování napadá především jabloně, ale bohužel, s velkou chutí se dá i do meruněk, hrušní, broskvoní, třešní nebo dokonce napadne i ořešák. A ochrana proti obalečům? Jejich housenky můžeme chytat lapacími pásy nebo použít i vlnitou lepenku, kde se mohou ukrývat a přezimovat. Tu samozřejmě včas spálíme. Velkou pomocí jsou také sýkorky, které housenky rády vyhledávají.